אשורים חוקיים - אמיר כרמי, רואה חשבון בירושלים (9615570)